O Pracowni

Badania kierowców zawodowych w Krakowie – o pracowni Kam-Med

Pracownia Psychologiczna Kam-Med – wykwalifikowana kadra i profesjonalny sprzęt

Specjalnością naszej pracowni jest medycyna pracy, a w szczególności badania psychologiczne oraz badania psychotechniczne kierowców i operatorów maszyn. W skład naszej kadry wchodzą wykwalifikowani i doświadczeni psycholodzy. Pracownia psychotechniczna Kad-Med w Krakowie jest wyposażona w nowoczesny sprzęt pomiarowo-kontrolny, który umożliwia prowadzenie badań lekarskich według aktualnych standardów.

Dysponujemy:

  • salą badań grupowych na około 15 osób,
  • profesjonalną i nowoczesną ciemnią przeznaczoną do badania widzenia zmierzchowego i reakcji na olśnienie,
  • salą badań aparaturowych,
  • oraz bogatym zapleczem diagnostycznym.

Badania lekarskie kierowców wykonujemy za pomocą specjalistycznego sprzętu. Jest to aparatura do badań psychologicznych i psychotechnicznych, firmy ATB INFO-ELEKTRO. Testy psychotechniczne przeprowadza uprawniony psycholog zgodnie z „Metodyką psychologicznych badań kierowców”.

Uzyskaliśmy zezwolenie Wojewody Małopolskiego na wykonywanie badań

Pracownia Psychologiczna ma aktualne zezwolenie Wojewody Małopolskiego. Podstawą prawną zobowiązującą do odbycia badań psychologicznych stanowi ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku – o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych ustaw (DZ.U. Nr 149, poz. 1452).

Zapraszamy do zarezerwowania terminu badań i do kontaktu z naszą pracownią.